NAJAVA: Božićni koncert Tamburaškog orkestra "Krsto Odak" i Dječjeg zbora "Grdelini"

NAJAVA: Božićni koncert učitelja u OGŠ "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Božićni koncert učenika u OGŠ "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Božićni koncert učenika u OGŠ "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: Koncert učenika povodom blagdana sv. Cecilije u OGŠ "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Koncert učenika povodom blagdana sv. Cecilije u OGŠ "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: Koncert klasične glazbe u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: Koncert Alberta Frke i Jakše Zlatara u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš