NAJAVA: Koncert Alberta Frke i Jakše Zlatara u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: Koncert Lidije Ljubičić i Ivana Batoša u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: Koncert povodom Dječjeg tjedna u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: "KONCERT UČENIKA" u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: "KONCERT UČENIKA" u OGŠ "Krsto Odak" Drniš - Područna škola Knin

NAJAVA: "KONCERT NASTAVNIKA" u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: "KONCERT PRIJATELJSTVA" u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: Koncert Svjetlane Mandić (violina) i Stipe Marinića (viola) u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" Drniš

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš