NAJAVA: 2. Klavirijada - zajednički koncert učenika klavira Osnovne glazbene škole "Krsto Odak" Drniš i Glazbene škole Ivana Lukačića Šibenik, u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Svečani koncert učenika povodom 75. obljetnice djelovanja u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: "Koncert učenika pod maskama" u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: "Koncert učenika pod maskama" u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Koncert Mislava Režića - gitara u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Božićni koncert učenika u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: Božićni koncert učenika u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Koncert "Grdelinima na dar" u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

"Grdelinima na dar" - koncert malog i velikog pjevačkog zbora matične škole u Drnišu.

Koncert je poklon djeci Dječjeg zbora Grdelini povodom svete Lucije!

Program pripremila i koncert organizirala Josipa Martinović, prof.

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš