Učitelji

  1. Tanja Alač (PŠ Knin) - SOLFEGGIO, TEORIJA GLAZBE, ZBOR
  2. Jadranka Barišić (MŠ Drniš) - KLAVIR
  3. Tibor Bauer (MŠ Drniš i PŠ Knin) - VIOLINA
  4. Katica Brakus (MŠ Drniš i PŠ Knin) - KLARINET, SAKSOFON, PUHAČKI ORKESTAR, KOMORNA GLAZBA
  5. Jasna Lapić (PŠ Knin) – GITARA, KOMORNA GLAZBA
  6. Josipa Martinović, PROČELNIK TEORETSKOG ODJELA (MŠ Drniš) – SOLFEGGIO, TEORIJA GLAZBE, ZBOR, POČETNI SOLFEGGIO, KLAVIR
  7. Antonija Matić, PROČELNIK KLAVIRSKOG ODJELA (MŠ Drniš) - KLAVIR
  8. Attila Mesarić (PŠ Knin) - KLAVIR
  9. Jelena Prpa Vuletić (MŠ Drniš) - SOLFEGGIO, TEORIJA GLAZBE
  10. Predrag Tintor (MŠ Drniš i PŠ Knin) – VODITELJ PODRUČNE ŠKOLE U KNINU, HARMONIKA, KOMORNA GLAZBA
  11. Morana Živković (MŠ Drniš) - FLAUTA, KOMORNA GLAZBA
  12. Nikola Skelin (MŠ Drniš) - GITARA - VANJSKI SURADNIK
Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš