Učitelji

 1. Tanja Alač (PŠ Knin) - SOLFEGGIO, TEORIJA GLAZBE, ZBOR
 2. Jadranka Barišić (MŠ Drniš) - KLAVIR
 3. Tibor Bauer (MŠ Drniš i PŠ Knin) - VIOLINA
 4. Katica Brakus (MŠ Drniš i PŠ Knin) - KLARINET, SAKSOFON, PUHAČKI ORKESTAR
 5. Jasna Lapić (MŠ Drniš) – GITARA, KOMORNA GLAZBA
 6. Josipa Martinović, PROČELNIK TEORETSKOG ODJELA (MŠ Drniš) – SOLFEGGIO, ZBOR, TEORIJA GLAZBE, POČETNI SOLFEGGIO, KLAVIR
 7. Antonija Matić, PROČELNIK KLAVIRSKOG ODJELA (MŠ Drniš)- KLAVIR
 8. Attila Mesarić (PŠ Knin) - KLAVIR
 9. Jelena Prpa (MŠ Drniš) - SOLFEGGIO
 10. Predrag Tintor (MŠ Drniš i PŠ Knin) – VODITELJ PODRUČNE ŠKOLE U KNINU, HARMONIKA
 11. Marija Tomić (MŠ Drniš) - GITARA
 12. Morana Živković (MŠ Drniš) - FLAUTA
 13. Goran Stefanović – vanjski suradnik (PŠ Knin) – GITARA, KOMORNA GLAZBA
Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš