Koncert učenika povodom Blagdana sv. Cecilije

Matična škola u DrnišuPodručna škola u Kninu

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš