Naša učenica Antonija Mijatović osvojila I. nagradu na Državnom natjecanju

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš