Učenica Barbara Gojević nastupila na koncertu u Šibeniku

U petak, 28. travnja 2017. godine, na koncertu povodom dana škole Ivana Lukačića Šibenik, nastupila je učenica naše škole Barbara Gojević (klavir), 5. razred. Nastavnik: Attila Mesarić, prof.

Čestitamo!

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš