I. Rebalans financijskog plana za 2023. godinu

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. OPĆI DIO 80 KB "/
2. POSEBNI DIO - PRIHODI 73 KB "/
3. POSEBNI DIO - RASHODI 91 KB "/
Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš