Kako zaštititi djecu na Internetu

Program i materijali o temi "Kako zaštititi djecu na Internetu" možete naći na poveznici: http://bit.ly/HAKOM1

Video o zaštiti djece na Internetu možete pogledati na poveznici: http://bit.ly/HAKOM5

Brošuru "Kako se zaštititi u svijetu Interneta i mobilnih telefona" možete pogledati na poveznici: http://bit.ly/HAKOM4

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš